سرود: أفواه القرآن..[با ترجمه]

مشاری بن راشد العفاسی   
20 ژوئیه 2024 03:53
720
 
دهنهای که از وحی رحمان می نوشند
و پردوگارت به آن شرینی بیشتر می بخشد
 
و به آن گل و تلاوت می افزاید
و چشمان رحمان آن را می بیند
 
دهنهای که از وحی رحمان می نوشند
و پردوگارت به آن شرینی بیشتر می بخشد
 
و به آن گل و تلاوت می افزاید
و چشمان رحمان آن را می بیند
 
و پرودگارت آن را گشاده می گرداند
و با گرمی و شفا،
 
پس زمین را آشمان می پندارند
مبارکتان باد ای اهل قرآن 
 
ای فلک هایی که چرخیدید
بدرخشدید شرافتمندانه
و نوارنی کن
 
با ترتیل قرآن بدرخش،
و دل های حافظان را روشن کن
ای حلقه ی رسیدن به بهشت
 
دهنهای که از وحی رحمان می نوشند
و پردوگارت به آن شرینی بیشتر می بخشد
 
و به آن گل و تلاوت می افزاید
و چشمان رحمان آن را می بیند
 
درخشیدن نور و چه زیبا 
هستند میان رفتن و آمدن
 
به مانند زنبوری که شهد گل می یابد
و با افتخار و درخشان باز می گردد
 
و در نهایت تاج بر سرشان می گذارند
شرف طلب کننده با طلبش است
 
کتاب خداوند تاج بر سر اهلش می گذارد
هر کس که آموخت و آموزش داد،
 
هر کس آن را گرامی داشت 
خود او گرامی است 
 
و پاداش نیکی نیکی است
دهنهای که از وحی رحمان می نوشند
و پردوگارت به آن شرینی بیشتر می بخشد
 
و به آن گل و تلاوت می افزاید
و چشمان رحمان آن را می بیند
 
و به آن گل و تلاوت می افزاید 
و چشمان رحمان آن را می بیند   
                                                                                                 
 
أفواه تشرب من وحى الرحمن
و ربك يمنحها شهدا و حفاوة
 
فتزيد ورودا و تلاوة
و تراها عين الرحمن
 
أفواه تشرب من وحى الرحمن
و ربك يمنحها شهدا و حفاوة
 
فتزيد ورودا و تلاوة
و تراها عين الرحمن
 
و صدور تشتاق إلى القرآن
 و ربك يشرحها دفئا و شفاءا 
 
فيحسون الأرض سماء
طبتم يا أهل القرآن
 
يا أفلاك دارت ألقا
ضيئى شرفا و أضيئى
 
ضيئى بتراتيل القرأة و
 أضيئى أفئدة الحفظة
يا حلق الذكر الريان
 
أفواه تشرب من وحى الرحمن
و ربك يمنحها شهدا و حفاوة
 
فتزيد ورودا و تلاوة
و تراها عين الرحمن
 
زمر النور و ما أجملهم
 بين ذهاب و مجيىء
 
كالنحل يلاقيك رحيقا 
و يعود سموا و بريقا
إن لغايتهم تيجان
 
شرف الطالب بالمطلوب
 كتاب الله يتوج أهله
 
من علم فيه و تعلم
 من أكرمه فهو مكرم
و جزاء الحسنى إحسان
 
 
أفواه تشرب من وحى الرحمن
و ربك يمنحها شهدا و حفاوة
 
فتزيد ورودا و تلاوة
و تراها عين الرحمن
 
                                                                                                 

 

آخرین فایل ها