سليم حمدان العنزي

اسم:سليم حمدان العنزي
کشور:
موارد دیگر: 0 گنجینه صداها 1 نغمه‌ها 1 مصاحف 0 تلاوت

مصحف‌های دیگر این قاری

سليم حمدان العنزي -مرتل

حفص از عاصم
1 تلاوت

نغمه‌های جدید ایشان