سرود: یسعد فؤادی كلما [با ترجمه]

مشاري بن راشد العفاسي   
25 مارس 2023 04:02
157

یسعد فؤادی كلما ذكر الحبیب ترنما ذاك الذی رب العلا صلى علیه وسلما ***** خوشحال وشاد می شوم هر زمان که نام حبیبم رسول الله آورده میشود آن حبیبی که پروردگار بزرگ بر او درود و سلام فرستاد

احدث الملفات