::فهرست علما و دعوتگران::
::قسمت قرآن کریم::نمایش تلاوت ها (یوسف کالو علی)

تلاوت یوسف کالو علی

  • گزارش خطا
  • ارسال به دوستان
نوع تلاوت : تلاوت کودکان و نوجوانان
روایت : حفص از عاصم
تاریخ اضافه: 5 - 2 - 1389
تعداد بازدیدها: 24719
ارسال به شبکه های اجتماعی : Bookmark and Share
شماره سوره نام سوره شنیدن 128Kbps شنیدن 32Kbps ذخیره 128Kbps ذخیره 32Kbps شماره سوره نام سوره شنیدن 128Kbps شنیدن 32Kbps ذخیره 128Kbps ذخیره 32Kbps
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/001.mp3
فاتحه
11 فاتحه
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/078.mp3
نبأ
278 نبأ
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/079.mp3
نازعات
379 نازعات
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/080.mp3
عبس
480 عبس
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/081.mp3
تكوير
581 تكوير
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/082.mp3
انفطار
682 انفطار
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/083.mp3
مطففين
783 مطففين
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/084.mp3
انشقاق
884 انشقاق
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/085.mp3
بروج
985 بروج
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/086.mp3
طارق
1086 طارق
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/087.mp3
أعلى
1187 أعلى
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/088.mp3
غاشيه
1288 غاشيه
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/089.mp3
فجر
1389 فجر
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/090.mp3
بلد
1490 بلد
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/091.mp3
شمس
1591 شمس
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/092.mp3
ليل
1692 ليل
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/093.mp3
ضحى
1793 ضحى
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/094.mp3
شرح
1894 شرح
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/095.mp3
تين
1995 تين
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/096.mp3
علق
2096 علق
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/097.mp3
قدر
2197 قدر
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/098.mp3
بينه
2298 بينه
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/099.mp3
زلزله
2399 زلزله
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/100.mp3
عاديات
24100 عاديات
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/101.mp3
قارعه
25101 قارعه
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/102.mp3
تكاثر
26102 تكاثر
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/103.mp3
عصر
27103 عصر
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/104.mp3
همزه
28104 همزه
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/105.mp3
فیل
29105 فیل
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/106.mp3
قريش
30106 قريش
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/107.mp3
ماعون
31107 ماعون
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/108.mp3
كوثر
32108 كوثر
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/109.mp3
كافرون
33109 كافرون
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/110.mp3
نصر
34110 نصر
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/111.mp3
مسد
35111 مسد
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/112.mp3
إخلاص
36112 إخلاص
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/113.mp3
فلق
37113 فلق
http://sadaislam.com/uploads/Quran/0096/114.mp3
ناس
38114 ناس
در حال حاضر 27 بازدیدکننده در سایت هستند | لینک به ما | درباره قراءات قرآن کریم | آمار وب سایت | درباره ما | اطلاع رسانی به دوستان | تماس با ما