سرود: نحن فینا عمر[با ترجمه]

موسی العمیرة   
30 مه 2024 03:17
545
تاریکی طولانی نخواهد بود
و دینمان هرگز زبون نخواهد بود
ما نسل دلیری هستیم که عمر را داریم
 
هرگز،هرگز، هرگز...
تاریکی طولانی نخواهد بود
و دینمان هرگز زبون نخواهد بود
ما نسل دلیری هستیم که عمر را داریم
 
صبح نمایان شد
و نوری چون نور ستارگان و خورشید و ماه پرتو افکند
وبه دنیا مروایدها بخشید
این،عمر است؛ این، عمر است
همگام به ایام درخشان عمر چشم دوخته اند
 
تا از آن درس بگیرند و استفاده ببرند
این،عمر است؛ این، عمر است
 
جراحت، طولانی نخواهد بود؛
بلکه صبح پیروزی میدمد
ما اهل مبارزه ایم؛ ما عمر را داریم
هرگز،هرگز، هرگز...
 
جراحت، طولانی نخواهد بود؛
بلکه صبح پیروزی میدمد
ما اهل مبارزه ایم؛ ما عمر را داریم
دیدگاه هایش انوار درخشانی است؛
 
سخنانش به سان آذرخش آسمان
و همانند امواج، والا و متعالی است
این،عمر است؛ این، عمر است
 
او بهترین عملکردها را به ما هدیه کرد
و مطابق نظراتش آیات قرآن نازل شد
و خیر البشر او را برگزید
این،عمر است؛ این، عمر است
 
این وضعیت، طول نمی کشد
و روشنایی سر می زند
ما سپاهیان آسمان هستیم و عمر را داریم
هرگز،هرگز، هرگز...
 
این وضعیت، طول نمی کشد
و روشنایی سر می زند
ما سپاهیان آسمان هستیم و عمر را داریم
زندگانی اش آکنده از شکوه است
 
و مسلمان شدنش سرشار از عملکردی با شکوه می باشد
و آیات قرآن در تایید نطاتش نازل شد
این؛ عمر است
 
آرمان های عمر تحقق یافت و به شهادت رسید...
اما امت با شهادتش به مصیبت بزرگی دچار شد
این،عمر است؛ این، عمر است
 
این وضعیت، طول نمی کشد
و روشنایی سر می زند
ما سپاهیان آسمان هستیم و عمر را داریم
هرگز،هرگز، هرگز...
 
وضعیت، طول نمی کشد
و روشنایی سر می زند
ما سپاهیان آسمان هستیم و عمر را داریم
هرگز،هرگز، هرگز...
 
وضعیت، طول نمی کشد
و روشنایی سر می زند
ما سپاهیان آسمان هستیم و عمر را داریم
هرگز،هرگز، هرگز...
لا لن يطول الظلام
ديننا لن يضام
نحن جيل همام
نحن فينا عمر
 
لا لا لالن يطول الظلام
ديننا لن يضام
نحن جيل همام
نحن فينا عمر
 
صبحٌ بدى نور ظهر
نجم و شمس و قمر
القى على الدنيا الدرر
هذا عمر هذا عمر
 
كل البرايا تنتظر
ايامه البيض الغرر
كي تستفيد من العبر
هذا عمر هذا عمر
 
لا لن تدوم الجراح
بل سيأتي الصباح
نحن اهل الكفاح
نحن فينا عمر
 
لالا لن تدوم الجراح
بل سيأتي الصباح
نحن اهل الكفاح
نحن فينا عمر
 
نظراته برق لمع
كلماته رعد سمع
كالموج عال مرتفع
هذا عمر هذا عمر
 
اهدى لنا احلى السير
نزلت توافقه السور
و اختاره خير البشر
هذا عمر هذا عمر
 
لا لن يضل البلاء
سوف يسمو الضياء
نحن جند السماء
نحن فينا عمر
 
لا لا لن يضل البلاء
سوف يسمو الضياء
نحن جند السماء
نحن فينا عمر
 
يوم روى اسلامه
يوم حكى اقدامه
يوم رأى الهامه
هذا عمر هذا عمر
 
بوم جنى احلامه
يوم بكى ايامه
و انهار من هول الخبر
هذا عمر هذا عمر
 
لا لن يضل البلاء
سوف يسمو الضياء
نحن جند السماء
نحن فينا عمر
 
لا لا لا لن يضل البلاء
سوف يسمو الضياء
نحن جند السماء
نحن فينا عمر
                                                                    
 

 

آخرین فایل ها